Snaptun Kajakklub blev stiftet i 2003 af en gruppe lokale havkajakroere, der så de gode muligheder for at sejle havkajak i et beskyttet farvand med en meget varieret natur. Det beskyttede område giver gode uddannelsesmuligheder for nye roere.

Klargøring foran klubhuset

Klubben har alle årene tilbudt uddannelse, oplevelser og fællesskab for medlemmerne. Havkajaksporten har de senere år for alvor taget fart og er i stadig fremdrift. Snaptun Kajakklub har løbende oplevet en god tilstrømning af nye medlemmer, og i dag har klubben ca. 70 aktive medlemmer.

Blandt klubbens medlemmer er der en række uddannede og dygtige instruktører, der vejleder og uddanner medlemmerne og nye interesserede.

Klar til afgang

Klubben har fra start holdt til ved Snaptun havn, først på industrihavnen i et skur, men siden 2018 i et stort nybygget klubhus med gode omklædnings- og badefaciliteter. Klubhuset er det naturlige samlingspunkt for klubbens aktiviteter både i sommerhalvåret i forbindelse med sejlads, uddannelse og arrangementer og i vinterhalvåret for træning, sociale arrangementer, kursus- og foredragsvirksomhed.