Bestyrelsen

Ansvarsområder:

 • Generalforsamling
 • PR kontakt – formanden
 • Kontingent indkrævning
 • Regnskab
 • Administration
 • Medlemstegning
 • DGI kontakt
 • Kommunal kontakt
 • 4 årlige møder
 • Klubudvikling
 • Medlemsopdatering
 • Nøgleordning - kasseren
 • Udmeldelse ved manglende betaling eller misligehold
 • Håndhævelse og redigering af klubreglementet

Medlemmer:

 • Anine Drivsholm Bråten (formand)
 • Palle Ragn (næstformand)
 • Erik Richard Mathiesen
 • Lisbeth Mandrup
 • Maria Bille (kasserer)
 • Gitte Underberg (suppleant)
 • Kenneth Rix Bløcher (suppleant)
 • Vagn Larsen (revisor)
 • Torben Balsgaard Nielsen (revisor suppleant)

Bådhusudvalg

Ansvarsområder:

 • Vedligeholdelse af kajakskur udvendig og indvendig
 • Vedligeholdelse af udstyr og kajakker
 • Materialeliste
 • Indkøb af nyt udstyr

Medlemmer:

 • Erik Bråten
 • Peter Wolthers
 • Thomas Jørgensen

Aktivitetsudvalg

Ansvarsområder:

 • Standerhejsning (maj)
 • Standerstrygning (oktober)
 • Julefrokost
 • Åbent hus arrangement
 • Klubtur med overnatning
 • Andre arrangementer (fx. løvfaldstur, tartelettur, vinterarrangementer)

Medlemmer:

 • Lise Hestbæk
 • Else Marie Aagaard
 • Winnie Rix Bløcher

Uddannelsesudvalg

Ansvarsområder:

 • Frigivelseskurser 1- 2 gange årligt eller efter behov
 • Svømmehalsarrangementer, 4 i vinterhalvåret
 • Sparring med kommende klubinstruktører - følordning
 • Deltagelse på Åbent hus arrangementet

Medlemmer:

 • Hans Vognsen
 • René Larsen
 • Kristian Jørgensen
 • Lisbeth Rød

Markedsføring og Kommunikation

Ansvarsområder:

 • Hjemmeside
 • Facebook side
 • Facebook gruppen
 • Pressemeddelelser
 • Øvrige PR materialer (plakater, foldere m.v.)

Medlemmer:

 • Anine Drivsholm Bråten
 • Palle Ragn

Husudvalg

Ansvarsområder:

 • Håndhævning og redigering af Husregler
 • Rengøring og vedligeholdelse udvendig og indvendig

Medlemmer:

 • Annette Bæktoft
 • Søren Olesen
 • Rasmus Bie
 • Erik Ragn

Turudvalg

Ansvarsområder:

 • Fokus: Ture i ”fremmed” farvand
 • Dagsture
 • Weekend-ture
 • Ugeture
 • Ture for nye-frigivne
 • Ture for øvede
 • Osv.

Medlemmer:

 • Anne Mette Strandgaard
 • Palle Nielsen
 • Anders Kofod
 • Kristian Jørgensen
 • Benny Mortensen
 • Hans Helverskov