Bestyrelsen

Ansvarsområder:

 • Generalforsamling
 • PR kontakt – formanden
 • Kontingent indkrævning
 • Regnskab
 • Administration
 • Medlemstegning
 • DGI kontakt
 • Kommunal kontakt
 • 4 årlige møder
 • Klubudvikling
 • Medlemsopdatering
 • Nøgleordning - kasseren
 • Udmeldelse ved manglende betaling eller misligehold
 • Håndhævelse og redigering af klubreglementet

Medlemmer:

 • Anine Drivsholm Bråten (formand)
 • Gert Kristensen (næstformand)
 • Torben Balsgaard Nielsen
 • Hans Vognsen Christensen
 • Maria Bille (kasserer)
 • Palle Ragn (suppleant)
 • Annette Bæktoft (suppleant)
 • Vagn Larsen (revisor)
 • Lene Thøgersen (revisor suppleant)

Bådhusudvalg

Ansvarsområder:

 • Vedligeholdelse af kajakskur udvendig og indvendig
 • Vedligeholdelse af udstyr og kajakker
 • Materialeliste
 • Indkøb af nyt udstyr

Medlemmer:

 • Erik Bråten
 • Peter Wolthers
 • Thomas Jørgensen

Aktivitetsudvalg

Ansvarsområder:

 • Standerhejsning (maj)
 • Standerstrygning (oktober)
 • Julefrokost
 • Åbent hus arrangement
 • Klubtur med overnatning
 • Andre arrangementer (fx. løvfaldstur, tartelettur, vinterarrangementer)

Medlemmer:

 • Bente Harpøth Birk
 • Lise Hestbæk
 • Anette Kjær Rolskov

Uddannelsesudvalg

Ansvarsområder:

 • Frigivelseskurser 1- 2 gange årligt eller efter behov
 • Svømmehalsarrangementer, 4 i vinterhalvåret
 • Sparring med kommende klubinstruktører - følordning
 • Deltagelse på Åbent hus arrangementet

Medlemmer:

 • Torben Balsgaard Nielsen
 • Hans Vognsen
 • Kristian Jørgensen
 • Lisbeth Rød

Markedsføring og Kommunikation

Ansvarsområder:

 • Hjemmeside
 • Facebook side
 • Facebook gruppen
 • Pressemeddelelser
 • Øvrige PR materialer (plakater, foldere m.v.)

Medlemmer:

 • Anine Drivsholm Bråten
 • Palle Ragn
 • Lars Jensen

Husudvalg

Ansvarsområder:

 • Håndhævning og redigering af Husregler
 • Rengøring og vedligeholdelse udvendig og indvendig

Medlemmer:

 • Erik Ragn
 • Rasmus Bie
 • Karen Wolthers
 • Poul Slumstrup