Gæster som ikke er frigivet medlem af anden havkajakklub

Som frigivet medlem i Snaptun Kajakklub må du have én gæst med ude at ro ad gangen. Ikke frigivne roere kan ikke deltage på klubroninger.

Husk at booke kajakken på hjemmesiden, og tag hensyn til ture og arrangementer i klubben.

Du har ansvar for, at det grej, du og din gæst låner, behandles forsvarligt og rigtigt. Ikke medlemmer skal betale 75 kr. for lån af udstyr pr. dag.  Ødelagt / mistet udstyr skal erstattes. 

Du har ansvaret for sikkerheden for dig selv og din gæst under hele arrangementet.

Det er dit ansvar at vurdere sikkerheden og ro hensigtsmæssigt i forhold til:

  • Din gæsts erfaring, kunnen og fysiske form
  • Din egen erfaring, kunnen og fysiske form
  • Temperaturer og vindforhold
  • Rovand og kyst
  • Jeres beklædning, grej og sikkerhedsudstyr

Svømning: Din gæst skal stå inde for at være i stand til at svømme 600 meter. Det er dit ansvar at sikre dette.

Redninger: Din gæst behøver ikke kunne lave redninger selv, men aftal på forhånd hvordan I håndterer, hvis en af jer kæntrer. Hvis din gæst ikke kan redde sig selv eller dig, skal du kunne klare situationen alene! Ro kystnært.

Svømmevest: Skal bæres af alle roere på vandet.

Sprayskirt: Hvis din gæst ikke har lavet en kontrolleret wet-exit med sprayskirt på, må vedkommende ikke ro med sprayskirt på kajakken.

Sikkerhedsudstyr: Det er dit ansvar at medbringe relevant sikkerhedsudstyr – og at kunne anvende det.

Din gæst må ikke være alene på vandet på noget tidspunkt.

Ønsker du at lave et arrangement for flere gæster og at låne flere klubkajakker (samt pagajer og andet klubudstyr), skal det på forhånd aftales med bestyrelsen.

Gæster som er frigivet medlem af anden havkajakklub

Er du frigivet medlem af en anden havkajakklub i Danmark og er på besøg i Snaptun i en begrænset periode, kan du låne en kajak og klubbens faciliteter efter aftale med klubben.

Du skal fremvise medlemskort, certifikat el. lign. ved henvendelse.

Kontakt venligst klubbens bestyrelse for mere information.