Alle der låner en klubkajak skal selv kunne - eller følges med en person der kan - opfylde frigivelsesreglerne for Snaptun Kajakklub. Som udgangspunkt er det klubbens medlemmer, der kan låne udstyr og kajakker.

Som medlem af Snaptun Kajakklub opfordres du til at sætte dig ind i og øve den teknik og teori, der er beskrevet nedenfor.

Målet er et brugerniveau, som sætter dig i stand til at færdes fortroligt og sikkert i havkajak på ture langs kysten i lokalt, kendt farvand – i sommerhalvåret (maj – oktober).

Teknik

 • Teknikker må kunne vises og beherskes i vind på 4-8 m/sek.
 • Svømmefærdigheder (svømme 400 m. i åbent vand eller 150 m. i åbent vand med fuld robeklædning eller 600 m. i bassin)
 • Ud- og indstigning i kajak v. kyst og bro
 • Roteknik: almindelig roteknik, lavt støttetag, styretag, sideforflytning
 • Tømning af vandfyldt kajak på lavt vand
 • Svømme med kajak
 • Selvredning med entring efter kæntring
 • Kammeratredning, med roeren ude af kajakken (blive reddet + redde anden roer)
 • Bugsering af anden kajak

Teori

Kendskab til nedenstående temaer med henblik på tur langs kysten i Danmark:

 • Udstyr (kajak, beklædning og personligt sikkerhedsudstyr)
 • Vejvalg og grundlæggende navigation
 • Vind og vejr, bølger mm.
 • Risikomomenter ved havkajakroning
 • Førstehjælp og kuldeskader
 • Færdselsregler på vandet
 • Søsportens Sikkerhedsråd’s relevante foldere

Lokale regler

 • Alle som benytter en klubkajak, skal bære vest under sejlads
 • Kajakkerne må bruges fra sol op til sol ned
 • Ved brug mere end en dag, skal bådudvalget spørges
 • Medlemmer af Snaptun Kajakklub opfordres til at bruge egen vest og spraydæk
 • Ikke medlemmer af Snaptun Kajakklub skal betale kr. 75 for lån af udstyr pr. dag. Kun ifølge med et frigivet klubmedlem. Ødelagt / mistet udstyr skal erstattes
 • Hvis der konstateres fejl og mangler på kajakkerne, skal der gives besked til bådudvalget