• Bestyrelse

  Ansvar for flg. aktiviteter:

  Generalforsamling
  PR kontakt – formanden
  Kontakt til Helga/skuret
  Kontingent indkrævning
  Regnskab
  Administration
  Medlemstegning
  DGI kontakt
  Kommunal kontakt
  4 årlige møder
  Klubudvikling
  Medlemsopdatering
  Udmeldelse ved manglende betaling eller mislighold
  Håndhævelse og redigering af klubreglementet

 • Aktivitetsudvalg

  Ansvar for flg. aktiviteter:

  Standerhejsning (maj) og standerstrygning (oktober)
  Julefrokost
  Åbent hus arrangement

  Klubtur med overnatning
  Andre arrangementer (fx. løvfaldstur, tartelettur, vinterarrangement)

 • Bådhusudvalg

  Ansvar for flg. aktiviteter:

  Vedligeholdelse af skur udvendig og indvendig
  Vedligeholdelse udstyr og kajakker
  Udenomsarealer
  Nøgleordning
  Materialeliste
  Indkøb af nyt udstyr

 • Uddannelsesudvalg

  Ansvar for flg. aktiviteter:

  Frigivelseskurser 1- 2 gange årligt eller efter behov
  Svømmehalsarrangementer, 2 efterår, 2 forår
  Sparring med kommende klubinstruktører - følordning

  Deltagelse på Åbent hus arrangementet

 • Webmaster

  Ansvar for:

  Vedligeholdelse af hjemmesiden

 • Team klubhus

  Ansvar for:

  Kontakt til kommune og organisationer mht. udvikling af nye klubfaciliteter
  Beskrivelse/tegninger af muligheder
  Organisering af arbejdskraft