• Bestyrelse

  Ansvar for flg. aktiviteter:

  Generalforsamling
  PR kontakt – formanden
  Kontakt til Helga/skuret
  Kontingent indkrævning
  Regnskab
  Administration
  Medlemstegning
  DGI kontakt
  Kommunal kontakt
  4 årlige møder
  Klubudvikling
  Medlemsopdatering
  Udmeldelse ved manglende betaling eller mislighold
  Håndhævelse og redigering af klubreglementet

 • Aktivitets udvalg

  Ansvar for flg. aktiviteter:

  Klubtur, min.1. årligt
  Andre arrangementer (filmaften f.eks.) – min. 1. årligt
  Svømmehalsarrangementer, 2 efterår, 2 forår
  Standerhejsning og standerstrygning
  Julefrokost
  Åbent hus arrangement

 • Bådhus udvalg

  Ansvar for flg. aktiviteter:

  Vedligeholdelse af skur udvendig og indvendig
  Vedligeholdelse udstyr og kajakker
  Udenomsarealer
  Nøgleordning
  Materialeliste
  Indkøb af nyt udstyr

 • Uddannelses udvalg

  Ansvar for flg. aktiviteter:

  Frigivelseskurser 1- 2 gange årligt eller efter behov
  Instruktion på svømmehalsarrangementer
  Sparring med kommende klubinstruktører - følordning
  Åbent hus arrangement

 • Webmaster

  Ansvar for:

  Vedligeholdelse af hjemmesiden

 • Team klubhus

  Ansvar for:

  Kontakt til kommune og organisationer mht. udvikling af nye klubfaciliteter
  Beskrivelse/tegninger af muligheder
  Organisering af arbejdskraft