Regler for brug af klubkajakker

Udskriv

Alle der låner en klub kajak skal selv eller følges med en person der kan, opfylde frigivelsesreglerne for Snaptun kajakklub

Alle opfordres til at sætte sig ind og øve nedenstående vejledning.

Et brugerniveau, som skal sætte roeren i stand til at færdes fortroligt og sikkert i havkajak på ture langs kysten i lokalt, kendt farvand – i sommerhalvåret (maj – oktober)

Teknik

Teknikker må kunne vises og beherskes på uroligt vand svarende til vind på 4-8 m/sek.

- Svømmefærdigheder (svømme 400 m. i åbent vand eller 600 m. i bassin)

- Ud- og indstigning i kajak v. kyst og bro

- Roteknik: alm. Roteknik, lavt støttetag, styretag, sideforflytning

- Tømning af vandfyldt kajak på lavt vand

- Svømme med kajak

- Selvredning med entring efter kæntring

- Kammeratredning , med roeren ude af kajakken (blive reddet + redde anden roer)

- Bugsering af anden kajak

Teori

- Kendskab til nedenstående temaer med henblik på tur langs kysten i Danmark.

- Udstyr (kajak, beklædning og personligt sikkerhedsudstyr)

- Vejvalg og grundlæggende navigation

- Vind og vejr, bølger mm.

- Risikomomenter ved havkajakroning.

- Førstehjælp og kuldeskader

- Færdselsregler på vandet

- Søsportens Sikkerhedsråd’s relevante foldere

Lokale regler

- Alle som roer i klub kajak, skal bære vest under sejllads.

- Kajakkerne må bruges fra sol op til sol ned.

- Ved brug mere end en dag, skal bådudvalget spørges.

- Booking af kajak foregår på tavle i Skalleskuret

- Medlemmer af snaptun kajak klub opfordres til at bruge egen vest og spraydæk.

- Ikke medlemmer af Snaptun Kajakklub skal betale kr. 50 for lån af udstyr pr.dag.

- Hvis der konstateres fejl og mangler på kajakkerne skal der gives besked til bådudvalget.